Miejsca charakterystyczne dla Naszego osiedla Miejsca charakterystyczne dla Naszego osiedla Miejsca charakterystyczne dla Naszego osiedla Miejsca charakterystyczne dla Naszego osiedla

Poniedziałek 03.11.                                                                     Wotywna: o Duchu Świętym (czerwony)

Czyt.: Flp 2, 1-4; Łk 14, 12-14

17.15 Koronka do Bożego Miłosierdzia.

17.30 Różaniec za zmarłych i Msza św.: 1) Za ++ członków Róż Różańcowych. 2) Za ++ rodziców Elżbietę i Erharda Holik, dziadków i ++ z pokrew. 3) Za + męża Franciszka Kampe, rodziców z obu stron, rodzeństwo i pokrew. oraz d.w.cz.c. 4) Za ++ rodziców Julię i Jana Ludwig, Marię i Romana Burziński, siostrę Hildegardę, brata Gintra oraz ++ z pokrew.

 

Wtorek 04.11.                                                                                              św. Karola Boromeusza (biały)

Czyt.: Flp 2, 5-11; Łk 14, 15-24

6.20 Różaniec. 

7.00 1) Za + Elżbietę Mainusch, ++ rodziców z obu stron. 2) Dziękczynna za odebrane łaski, z prośbą o Boże bł., zdrowie, Dary Ducha Świętego i opiekę św. Cecylii dla rodziny.

17.15 Koronka do Bożego Miłosierdzia.

17.30 Różaniec za zmarłych i Msza św.: Dziękczynna z ok. 65-tej rocz. ur. Elżbiety, z prośbą o Boże bł., opiekę MB, zdrowie oraz Dary Ducha Świętego dla całej rodziny. ( Te Deum)

 

Środa 05.11.                                                                                                         Dzień powszedni (zielony)

Czyt.: Flp 2, 12-18; Łk 14, 25-33

17.15 Koronka do Bożego Miłosierdzia.

17.30 Różaniec za zmarłych i Msza św. szkolna: 1) Dziękczynna z ok. 18-tej rocz. ur. Damiana, z prośbą o potrzebne łaski na całe dorosłe życie, Dary Ducha Św. i zdrowie. 2) Za + matkę Matyldę Oślizło w 10-tą rocz. śm., ojca Józefa, matkę Marię, ciocię, wujków, kuzynkę, ++ z pokrew. i d.w.cz.c. 3) Za ++ ojców Jerzego Faber, Rudolfa Saborowski, ++ dziadków Saborowski, Faber, Szombierski i Gillner oraz ++ z pokrew. 4) Za + męża Pawła Cebula, ++ rodziców z obu stron, brata, siostrę, bratanka Henryka.

 

Czwartek 06.11.                                                                                                       I czwartek m-ca (biały)

Czyt.: Flp 3, 3-8a; Łk 15, 1-10

6.20 Różaniec. 

7.00 W intencji Ojca Św., Biskupów, Kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

17.00 Godzina Święta.

17.30 Różaniec za zmarłych i Msza św.: 1) Za ++ członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. 2) Za + ojca Pawła Mainusch w rocz. śm., matkę Augustę, dziadków, rodzeństwo, pokrew. z obu stron i d.w.cz.c.

 

Piątek 07.11.                                                                                                                  I piątek m-ca (biały)

Czyt.: Flp 3, 17-4, 1; Łk 16, 1-8

6.20 Różaniec. 

7.00 Za ++ Hildegardę i Jana Kuwaczka, dziadków z obu stron oraz ++ z pokrew. (Litania do NSPJ)

17.15 Koronka do Bożego Miłosierdzia.

17.30 Różaniec za zmarłych, nabożeństwo do NSPJ i Msza św.: 1) Do NSPJ w intencji czcicieli. 2) Dziękczynna z ok. 30-tej rocz. ur. Łukasza Wieczorek oraz 25-tej rocz. ur. Iwony, z prośbą o Boże bł., i zdrowie dla Solenizantów i całej rodziny. 3) Za ++ rodziców Gertrudę i Franciszke Biadacz, męża Zbigniewa, Grzegorza Biadacz, chrzestną Annę, dziadków Katarzynę i Jana Hajok, rodzeństwo, ++ z rodzin Biadacz i Hajok.

 

Sobota 08.11.                                                                                                        Dzień powszedni (zielony)

Czyt.: Flp 4, 10-19; Łk 16, 9-15

8.00 Sprzątanie kościoła: ul. Architektów 144-256 (numery parzyste).

9.00 Odwiedziny chorych.

17.30 Różaniec za zmarłych i Msza św.: 1) Za + męża Henryka Danisz, rodziców, ++ z pokew. Danisz, Kühn, Śliwowski i Golka. 2) Za + męża Manfreda Konieczny w rocz. śmierci. 3) Za ++ rodziców Alfreda i Jadwigę Chudoba, Konstantego i Elżbietę Morawiec. 4) Za + Marię Walke (od rodziny Kłyk i Rudzki).

 

Niedziela 09.11.             XXXII Niedziela Zwykła – Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej (biały)

Czyt.: Ez 47, 1-2. 8-9. 12; 1 Kor 3, 9b-11. 16-17; J 2, 13-22

8.00 1) Za + ojca Pawła Jonda, teściów Elżbietę i Konstantego Morawiec, dziadków z obu stron, matkę chrzestną Gertrudę, wujka Henryka, Brunona i d.w.cz.c. 2) Za + męża Pawła Świenty, siostrę Stefanię Grella, Wernera Pawelczyk i d.w.cz.c. Po Mszy św. modlitwy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

9.30 Msza św. dwujęzyczna: Intencja wolna.

11.00 1) Dziękczynna z ok. 70-tej rocz. ur. Arnolda Faber, z prośbą o Boże bł., opiekę MB i zdrowie dla całej rodziny. 2) Dziękczynna za odebrane łaski z ok. 80-tej rocz. ur. Elżbiety, z prośbą o Boże bł. i opiekę MB nad całą rodziną. 3) Dziękczynna z ok. 10-tej rocz. ur. Justyny Liber, z prośbą o Boże bł., opiekę MB i Anioła Stróża oraz o Dary Ducha Świętego. (Te Deum)

15.00 Różaniec za zmarłych.

16.00 1) Za + matkę chrzestną Anielę Jonda, brata Zygfryda, ciocie Marię, Katarzynę i Teresę, wujków, ++ z rodzin Jonda, Biadacz, Winkler i Babiuch. 2) Za + matkę Edeltraudę Bednorz w rocz. śm., teścia Piotra Wieczorek oraz ++ dziadków. (błogosławieństwo rocznego dziecka Amelii Darii Bednorz)

Poniedziałek 27.10.                                                                                              Dzień powszedni (zielony)

Czyt.: Ef 4, 32-5, 8; Łk 13, 10-17

17.15 Koronka do Bożego Miłosierdzia.

17.30 Nabożeństwo różańcowe i Msza św.: 1) Dziękczynna z ok. ur. Ingi Wygaś, z prośbą o Boże bł., opiekę MB i zdrowie dla całej rodziny. 2) Za + męża Edwarda Fojt, syna Stefana, zięcia Piotra, rodziców, teściów, ++ z pokrew. Fojt i Czech. 3) Za ++ rodziców Hajok i Chwiłkowski, dziadków, + Marię Kampe i ++ z pokrew. 4) Za + Marka Kiziak (od sąsiadów Jonda i Kozubek).

 

Wtorek 28.10.                                                         św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza (czerwony)

Czyt.: Ef 2, 19-22; Łk 6, 12-19

6.20 Różaniec. 

7.00 1) Za ++ rodziców Antoniego i Annę Dylong, + brata Gerharda Dylong. 2) Za + Krystynę Puszer (od znajomych).

17.15 Koronka do Bożego Miłosierdzia.

17.30 Nabożeństwo różańcowe i Msza św.: 1) Dziękczynna z ok. 40-tej rocz. ur. Rafała Magiera, z prośbą o Boże bł., opiekę MB, zdrowie oraz o opiekę św. Judy Tadeusza dla całej rodziny. 2) Za + Dionizego Zyga (od sąsiadów).

 

Środa 29.10.                                                                                Wotywna: o Duchu Świętym (czerwony)

Czyt.: Ef 6, 1-9; Łk 13, 22-30

17.15 Koronka do Bożego Miłosierdzia.

17.30 Nabożeństwo różańcowe i Msza św. szkolna: 1) Za ++ dziadków Kuwaczka, Goldman i Jonda, + babcię Marię Szymaniec. 2) Za ++ rodziców Jadwigę i Józefa Straszek, teścia, ++ z pokrew. i d.w.cz.c. 3) Za ++ rodziców Gertrudę i Alfreda Szewczyk, ojca Józefa Konieczny, ++ z pokrew. i d.w.cz.c. 4) Za + Urszulę Plaskuda i jej + męża. Po Mszy św. katecheza biblijna dla dorosłych.

 

Czwartek 30.10.                                                                                                   Dzień powszedni (zielony)

Czyt.: Ef 6, 10-20; Łk 13, 31-35

6.20 Różaniec. 

7.00 Intencja wolna.

17.15 Koronka do Bożego Miłosierdzia.

17.30 Nabożeństwo różańcowe i Msza św.: 1) Za + ojca Gerarda Magiera w rocz. śm., matkę Marię, ojca Rudolfa Kurcz, dziadków, ++ z pokrew. i d.w.cz.c. 2) Za + żonę i matkę Augustę Ludwig, ++ z rodzin Ludwig i Szombierski oraz ++ z pokrew. 3) Za + Andre Butzek.

 

Piątek 31.10.                                                                                                         Dzień powszedni (zielony)

Czyt.: Flp 1, 1-11; Łk 14, 1-6

17.15 Koronka do Bożego Miłosierdzia.

17.30 Nabożeństwo różańcowe i Msza św.: 1) Za ++ rodziców Slupina i Górka, syna Rafała, szwagra Antoniego, dwóch bratanków i ++ z pokrew. 2) Za + męża Wincentego Magiera, ++ rodziców i teściów, szwagierki, szwagrów, dziadków i ++ z pokrew. z obu stron. 3) Za ++ rodziców Anastazję i Maksymiliana Książko, siostrę Urszulę, siostrzenicę Ewelinę, siostrzeńca Bernarda i d.w.cz.c.

 

Sobota 01.11.                                                                               Uroczystość Wszystkich Świętych (biały)

Czyt.: Ap 7, 2-4. 9-14; 1 J 3, 1-3; Mt 5, 1-12a

8.00 Za ++ rodziców Jonda i Różański, ++ z pokrew. Jonda, Pszczółka, Różański, Makosz, Święty i Krawiec.
9.30 1) Za wstaw. Anioła Stróża z ok. ur. Agaty i Piotra, z prośbą o zdrowie, Boże bł., i opiekę MB. 2) Za + ojca Karola Grzenia w rocz. ur., męża Józefa, teścia Walentego, ++ z pokrew. z obu stron i d.w.cz.c.

11.00 1) Za ++ rodziców Ilzę i Rudolfa Konsek, męża Antoniego Balcer, ++ z rodzin Herzig i Poskrobko. 2) Za + męża Stanisława Gawliczek, rodziców Apolonię i Wilhelma Bonk, teściów Gertrudę i Piotra Gawliczek, brata Józefa, Annę Tkocz, ++ za pokrew. i d.w.cz.c. 3) Za ++ wujków Joachima i Karola Matuszek, ich rodziców Marię i Andrzeja, + Joachima Jasny oraz ++ z pokrew. 4) Za + męża i ojca Rajmunda oraz ++ z pokrew. 5) Za + ojca i męża Ignacego Czypek oraz ++ rodziców Czypek.

15.00 Nieszpory z kazaniem i procesją na cmentarz.

16.30 Różaniec za zmarłych na cmentarzu.

 

Niedziela 02.11.                         XXXI Niedziela Zwykła – Wszystkich Wiernych Zmarłych (fioletowy)

Czyt.: Wj 22, 20-26; 1 Tes 1, 5c-10; Mt 22, 34-40

8.00 1) W intencjach Ojca Świętego. 2) Za wszystkich wiernych zmarłych. 3) Intencja własna.

9.30 1) W intencjach Ojca Świętego. 2) Intencja własna.

11.00 1) W intencjach Ojca Świętego. 2) Za wszystkich wiernych zmarłych. 3) Intencja własna.

15.00 Różaniec za zmarłych.

16.00 Za wszystkich wiernych zmarłych.

Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego – Bóg zapłać za złożone ofiary.

 

W zakrystii odbieramy w prenumeracie Gościa Niedzielnego, Małego Gościa Niedzielnego, Misjonarza, Różaniec i Stadt Gottes. Zachęcamy do zakupienia i czytania prasy katolickiej, która wyłożona jest na stołach prasowych.

 

W środę, po nabożeństwie różańcowym, Msza Św. szkolna dla dzieci i gimnazjalistów z kl. I i II. Nie będzie katechezy biblijnej dla dorosłych.

 

W czwartek o godz. 17.00 Godzina Święta z racji I czwartku m-ca.

 

W piątek, z racji I piątku m-ca,  o godz. 7.00 Msza św. z Litanią do NSPJ oraz o godz. 17.30 Różaniec za zmarłych, nabożeństwo do NSPJ i Msza święta. Po Mszy świętej wieczornej spotkanie dla uczniów z III kl. gimnazjum w ramach przygotowania do bierzmowania.

 

W sobotę  o godz. 8.00 sprzątanie kościoła; do pomocy prosimy rodziny z ul. Architektów 144-256 (numery parzyste). O godz. 9.00 odwiedziny chorych, których prosimy zgłaszać w zakrystii.

 

W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby parafii. Przed kościołem zbiórka do puszek na „Kościół w Potrzebie”.

 

Sakrament pokuty codziennie pół godziny przed każdą Mszą świętą.

 

Kancelaria parafialna czynna w poniedziałek, środę i piątek w godz. 7.30-8.00 oraz we wtorek i czwartek w godz. 16.00-17.00.

 

Zachęcamy do peregrynacji ikony św. Rodziny; zapisy w zakrystii.

 

Zachęcamy do zapisywania się do naszej grupy modlitewnej „SMS modlitwa” oraz do składania swoich intencji. Szczegóły na kartach wyłożonych na stołach prasowych. Numer telefonu: +48 571 350 951.

 

Dwujęzyczną „Kronikę Parafii Ostropa”, w cenie 20 zł, można kupić w zakrystii po Mszach św. lub w kancelarii w godzinach urzędowania.

 

Prowadzimy akcję „Makulatura to pomoc” – celem akcje jest wsparcie dzieł charytatywnych. Makulaturę można przynosić na probostwo w godzinach urzędowania kancelarii oraz do p. Cecylii Gillner (ul. Daszyńskiego 603) do 15 listopada.

 

Z tyłu kościoła przy konfesjonale do nabycia są znicze Caritas w cenie 3,00 zł; dochód przeznaczony jest na pomoc charytatywną. Do nabycia są także różne kalendarze na 2015 rok, w tym kalendarz gliwickiego hospicjum, z którego dochód przeznaczony jest na cele tejże placówki.

 

Jak co roku, w ramach „Tygodnia Miłosierdzia”, przeprowadzimy zbiórkę darów na rzecz Klasztoru Sióstr Boromeuszek w Gliwicach, która odbędzie się w sobotę 8 listopada od godz. 9.00. Bardzo prosimy, by dary gromadzić po prawej stronie ul. Daszyńskiego patrząc w kierunku Gliwic, po której pojedzie p. Piotr Balcer. Po ul. Tokarskiej i ul. Architektów dary zbierze p. Wilibald Kijas. Ofiarować można ziemniaki i owoce, a także mąkę, cukier, ryż, makarony itp. – tak jak w ubiegłych latach.

Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego – Bóg zapłać za złożone ofiary.

 

W zakrystii odbieramy w prenumeracie Gościa Niedzielnego. Zachęcamy do zakupienia i czytania prasy katolickiej, która wyłożona jest na stołach prasowych.

 

W środę, po nabożeństwie różańcowym, Msza Św. szkolna dla dzieci i gimnazjalistów z kl. I i II. Po Mszy św. katecheza biblijna dla dorosłych.

 

W nocy z piątku na sobotę nasz parafialny cmentarz chroniony będzie przez Strażaków z OSP Ostropa. Dziękujemy Strażakom za ich trud i zaangażowanie.

 

W sobotę obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. o godz. 8.00; 9.30; 11.00. Nie będzie Mszy św. popołudniowej. Zapraszamy natomiast o godz. 15.00 na nieszpory z psalmami, połączone z kazaniem i procesją na cmentarz. O godz. 16.30 nasi animatorzy poprowadzą różaniec za zmarłych na cmentarzu. Kolekta w tym dniu przeznaczona będzie na pokrycie kosztów poboru wody i wywozu śmieci z cmentarza.

 

W niedzielę wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli DzieńZaduszny. Msze św. o godz. 8.00, 9.30, 11.00 i 16.00. Nie będzie Mszy św. dwujęzycznej. Kolekta z dnia przeznaczona będzie na potrzeby diecezji i seminarium duchownego. O godz. 15.00 różaniec za zmarłych. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach serdecznie zaprasza do udziału w Kweście Pierwszolistopadowej, która odbędzie się 1.11. w godz. 9.00 – 17.00 m. in. na naszym ostropskim cmentarzu. Całkowity dochód z kwesty zostanie przeznaczony na wsparcie działalności Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach.

 

Z Dniem Zadusznym związana jest możliwość zyskania odpustu zupełnego i ofiarowania go za zmarłych. Odpust ten można zyskać począwszy od popołudnia 1 listopada i przez cały dzień następny (2 listopada) pod warunkiem odbycia sakramentalnej spowiedzi, udziału we Mszy św. i Komunii św. oraz odmówienia modlitw: Wierzę w Boga, Ojcze nasz, i dowolnej modlitwy według intencji Ojca Świętego (np. Zdrowaś Maryjo). Odpust ten można uzyskać także w dniach 1-8 listopada pod następującymi warunkami: nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych. Z uwagi na możliwość zyskania odpustu codziennie, aż do 9 listopada, odmawiać będziemy w kościele, przed wieczorną Mszą świętą różaniec za zmarłych zalecanych z wypominek. W zakrystii można jeszcze składać wypominki.

 

Sakrament pokuty codziennie pół godziny przed każdą Mszą świętą, w piątek od godz. 17.00.

 

Kancelaria parafialna czynna w poniedziałek, środę i piątek w godz. 7.30-8.00 oraz we wtorek i czwartek w godz. 16.00-17.00.

 

Zachęcamy do peregrynacji ikony św. Rodziny; zapisy w zakrystii.

 

Zachęcamy do zapisywania się do naszej grupy modlitewnej „SMS modlitwa” oraz do składania swoich intencji. Szczegóły na kartach wyłożonych na stołach prasowych. Numer telefonu: +48 571 350 951.

 

Dwujęzyczną „Kronikę Parafii Ostropa”, w cenie 20 zł, można kupić w zakrystii po Mszach św. lub w kancelarii w godzinach urzędowania.

 

PARAFIALNA CARITAS zaprasza na XII-ty „BAL CHARYTATYWNY”,który odbędzie się 8 listopada od godz. 20.00 w Hotelu SYLWIA. Do tańca przygrywać będzie zespół „NEMEZIS”. Jak co roku zwracamy się z gorącą prośbą do Firm działających w naszej Parafii o przekazanie fantów na loterię. Cały dochód z balu przeznaczony będzie na działalność naszego CARITAS. Informacje i zapisy pod nr tel. 660 633 975. Zaproszenia na bal będzie można odbierać od 13 października, w bibliotece, w poniedziałki, środy i piątki w godz. 16.oo - 17.3o.

 

Organizowana jest akcja „Makulatura to pomoc” – celem akcje jest wsparcie dzieł charytatywnych. Makulaturę można przynosić na probostwo w godzinach urzędowania kancelarii oraz do p. Cecylii Gillner (ul. Daszyńskiego 603) do 15 listopada.

 

Z tyłu kościoła przy konfesjonale do nabycia są znicze Caritas w cenie 3,00 zł; dochód przeznaczony jest na pomoc charytatywną. Do nabycia są także różne kalendarze na 2015 rok, w tym kalendarz gliwickiego hospicjum, z którego dochód przeznaczony jest na cele tejże placówki. Kalendarz parafialny będzie do nabycia w listopadzie.

 

Czas przygotowań do uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznych wiąże się z intensywnymi pracami na cmentarzu. Bardzo prosimy, by do kubłów na śmieci wrzucać tylko odpady ze szkła i plastiku, inne śmieci do miejsca przygotowanego naprzeciw śmietnika.

 

Jak co roku, w ramach „Tygodnia Miłosierdzia”, przeprowadzimy zbiórkę darów na rzecz Klasztoru Sióstr Boromeuszek w Gliwicach, która odbędzie się w sobotę 8 listopada (za dwa tygodnie).

Friday the 31st. Osiedle Ostropa.